Reiki

Reiki po japońsku oznacza „Uniwersalną Energię Życia”, niezbędną i potrzebną wszystkim żywym istotom do prawidłowego życia i funkcjonowania. Niedobór tej energii przyczynia się do dysfunkcji oraz zapadania na choroby wszystkich organizmów żywych .

Reiki istnieje od zawsze, nieświadomie pobieramy ją i używamy od chwili narodzin. W miarę jednak dorastania tempo życia czy też stres blokują pobór energii , często zaledwie do poziomu funkcjonowania . Wiedza na temat Reiki została odkryta na nowo przez dr Mikao Usui, który opracował zasady nauczania, przekazywania i przyjmowania tej energii w celu uzdrawiania fizycznego i duchowego. Od tego momentu przyjmuje się że jest to energia i metoda naturalnego uzdrawiania, która charakteryzuje się tym , że jest wykonywana w skupieniu i otacza miłością drugiego człowieka. Jej założeniem jest likwidowanie przyczyn powstawania chorób czy też problemów oraz pobudzanie organizmów żywych do samoregeneracji a tym samym samoleczenia , gdyż w metodzie Reiki zakłada się, że choroba czy też ogólnie jakieś problemy w życiu są wynikiem braku swobodnego przepływu Uniwersalnej Energii Życia przez organizm. Aby odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie należy więc ten przypływ przywrócić. Nie oznacza to jednak, że każdy pacjent zostanie „uzdrowiony”. Jeżeli pacjent nie chce rzeczywistego uzdrowienia , to energia Reiki nie będzie przynosić spektakularnych rezultatów, choć i tak zadziała ona dla najwyższego dobra odbiorcy. Nadmienię również, że Reiki wpływając na pobudzanie energii komórek nie zadziała , jeżeli komórki te są już obumarłe i nie są w stanie same się zregenerować, co często dzieje się np. w zaawansowanym stadium nowotworów. W takich przypadkach Reiki najczęściej przedłuża życie dając organizmowi czas na zamknięcie spraw i przygotowanie się mentalne do procesów w nim zachodzących.

Należy bardzo mocno podkreślić, że Reiki działa ZAWSZE dla najwyższego dobra wszystkich istot , leczy choroby duszy, umysłu i ciała, a także wspiera i chroni materię żywą jak i nieożywioną. Może ją przyjmować każdy i jako jedyna z metod bioenergoterapeutycznych jest bezpieczna zarówno dla osoby odbierającej Reiki jak i ją przekazującej.

Przeprowadzam zabiegi Reiki zarówno dla ludzi jak także dla zwierząt i roślin, energetyzuje materię nieożywiona jak też zdarzenia/sytuacje wynikające z przeszłości ub mające się wydarzyć w przyszłości.

Co równie istotne i często się to podkreśla, nie jest ona związana z żadnym systemem wyznaniowym ani religijnym i jest wpisana  przez Światową  Organizację Zdrowia , WHO (ang. World Health Organization) w wykazie terapii naturalnych i uzupełniających , które korzystnie wpływają na zdrowie człowieka.

Przesył energii odbywa się podczas zabiegów osobistych, podczas których nakłada się ręce na poszczególne punkty ciała (zabieg bezpośredni uzdrawiający lub wspomagający) czy też podczas sesji na odległość , podczas których energia jest wysyłana do konkretnego odbiorcy . Zabiegi są wykorzystywanie nie tylko do leczenia ciała ale także ustawiania czakr, czyli ośrodków energetycznych u człowieka lub zwierząt zasilających ciała subtelne ( tj. ciało eteryczne, ciało astralne i ciało mentalne). Posiadając umiejętność przekazywania Reiki możemy poza tym ochraniać bliskich lub zabezpieczać przedmioty i zdarzenia przyszłe a także uzdrawiać i oczyszczać sytuacje z przeszłości , jako że energia jako taka nie jest ograniczona czasem i przestrzenią . Stąd jest możliwe doenergetyzowanie osób , oczyszczanie przedmiotów, pomieszczeń i budynków z zaburzeń energetycznych oraz przywracanie harmonii poprzez wypełnianie tych miejsc pozytywną energią , zasilanie energią Reiki i wspieranie i ochranianie osób w trudnych sytuacjach życiowych bądź w szczególnie ważnych sytuacjach jak np. egzamin czy rozmowa kwalifikacyjna o pracę, jak także wsparcie energetyczne przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych oraz w celu wyjaśnienia i pozytywnego rozwiązania wszelkich sytuacji (np. sprawy urzędowe, problemy z porozumiewaniem się czy też zrozumieniem partnera itd.) oraz przy tworzenie talizmanów i amuletów . Reiki przynosi ulgę i zrozumienie przy pozbywaniu się problemów zakorzenionych w przeszłości, a tym samym wpływa na poprawę jakości życia i wszelkich relacji międzyludzkich . Reiki przynosi również dobre rezultaty przy pozbywaniu się nałogów poprzez czyszczenie pamięci ciała (np. w przypadku alkoholizmu dźwięk kieliszków czy zapach alkoholu nie wywołuje „głodu” alkoholowego i chęci natychmiastowego napicia się ) .

Odbiorca Reiki nie potrzebuje wcześniejszego przygotowania. Zaleca się by był zrelaksowany w trakcie zabiegu . Zabieg w bezpośrednim kontakcie trwa od 30 min (zabieg skrócony w pozycji siedzącej) do 1,5 godziny (zabieg pełny w pozycji leżącej) i polega na osobistym spotkaniu, podczas którego osoba przekazująca Reiki nakłada się ręce na poszczególne punkty na ciele odbiorcy .
Zabieg na odległość trwa około 20-30 min lub dłużej (w zależności od potrzeby) i jest to przesłanie energii w formie mentalnej do uzdrowienia poszczególnych partii ciała bądź w intencji wsparcia lub uzdrowienia sytuacji . W takim przypadku wskazane jest by odbiorca wiedział kiedy przeprowadzany jest zabieg i w tym czasie nie wykonywał prac wymagających uwagi (zwłaszcza nie krzyżował rąk i nóg) . Wskazane jest by podczas zabiegu odbiorca zapalił świeczkę oczyszczającą z negatywnych energii i wspomagającą zabieg.
Reiki dociera i naprawia przyczyn problemów czy też chorób . Uczulam jednak , że niekoniecznie należy spodziewać się natychmiastowych rezultatów . Oczywiście poprawa zdrowia czy samopoczucia może być odczuwalna zaraz po zabiegu podobnie jak efekty oczyszczania sytuacji. Z reguły jednak potrzeba kilku lub kilkunastu zabiegów by efekt działania zabiegu się umocnił . Wrażenia z odbioru zabiegu Reiki są indywidualne , zdarza się bowiem że po przekazie Reiki odczuwa się nasilenie objawów jakiejś dolegliwości czy też zachowań. Jest to spowodowane procesem uzupełniania energii  a co za tym idzie oczyszczaniem , zatem zanim w pełni Reiki zadziała musi najpierw pozbyć się przyczyn dolegliwości . Podkreślam także , że Reiki uzdrawia ciało tylko jeśli samo ciało chce się uzdrowić , nie odwróci naturalnych procesów starzenia a jedynie je spowolni i pomoże zrozumieć a tym samym je zaakceptować. Co do uzdrawiania sytuacji – jeśli jest to dla dobra organizmu – takie uzdrowienie nastąpi. Jeśli nie ma jakiejkolwiek poprawy lub oczekiwanych zmian-oznacza to , że albo nie jest to jeszcze właściwy moment , albo zmiany wywołane przez Reiki nie przyniosłoby nic dobrego dla odbiorcy.
Reiki nie zaburza powszechnie znanych metod leczenia . Zatem mimo iż jest skuteczna, służy do wspomagania procesu powrotu do zdrowia , tak więc nie powinno się unikać konsultacji lekarskiej czy też wizyty u lekarza . Obie formy terapii mogą bez przeszkód uzupełniać się wzajemnie.
Standardowo przy zabiegach zdrowotnych czy też na sytuację , wykonuję najpierw pomiar pracy czakr , a w przypadku kiedy pracują zbyt słabo lub zbyt mocno przywracam im równowagę energetyczną i wzajemnie synchronizuję ze sobą . Wykonuję zabiegi w odstępie kilku dni . Przy pracy z Reiki minimalna ilość zabiegów w serii to 5 by móc zauważyć efekty ich działania .

Przy zamawianiu zabiegów Reiki na odległość bardzo ważne jest by mieć zgodę na uzdrawianie czy oczyszczanie jeżeli nie prosimy o nie w swoim imieniu. Jest to istotne gdyż podczas zabiegów mogą odblokować się sytuacje i wspomnienia, z którymi odbiorca Reiki nie jest gotowy się zmierzyć (przy ochronie i wsparciu energetycznym za pomocą Reiki zgoda nie jest konieczna). Stąd istotną kwestią jest świadomość o co prosimy i w jakiej intencji.
Przy wykonywaniu zabiegu Reiki na odległość konieczne jest bym miała imię i nazwisko osoby , do której przesyłam energię lub w intencji której wykonuję zabieg, datę urodzenia lub jej zdjęcie oraz wskazane byłoby znać miejsce jej przebywania podczas zabiegu np. miasto .Jeżeli wskazanie miejsca jest niemożliwe do określenia stosuję formułę ” gdziekolwiek osoba XY przebywa ” .