Holistic Scanning

Praca na kilku poziomach mająca na celu odblokowanie problemów zdrowotnych, emocjonalnych i zmianę podświadomych przekonań w każdej sferze bazując na kinezjologii stosowanej i medycynie chińskiej. To autorska metoda mgr  Mai Bednarczyk pozwalająca również przetestować żywność, suplementy i produkty chemiczne pod kątem czy są dla nas szkodliwe. Meotda ta pozwala również przywrócić naszą  „wielozadaniowość”. Praca polega na przeprowadzeniu wywiadu a następnie przystępuję do wykonywania korekt. 

Praca ta może być wykonywana w kontakcie bezpośrednim podczas osobistego spotkania a w wyjątkowych sytuacjach również na odległość, jeżeli nie ma możliwości pracy bezpośredniej. 

Holistic Scanning Emotion

Jej twórczyni mówi o tej metodzie tak (cytuję): „Holistic Scanning Emotion to nowatorskie narzędzie zmiany reakcji odruchowych na określone prowokacje emocjonalne. Traumatyczne wydarzenia, niekorzystne wzorce emocjonalne i wewnętrzna walka to przykłady sytuacji, których konsekwencje można cofnąć i przewartościować na nowo. Posługując się czterema protokołami działań, zmieniamy odruchy, czego potwierdzenie znajdujemy w testach kinezjologicznych i finalnie w postawie i samopoczuciu.” Metodą tą można m.in. bardzo szybko dokonać korekt emocjonalnych co do byłych lub niedoszłych partnerów, partnerek, postrzegania siebie, schematów które na siebie nałożyliśmy, relacji z rodzicami itp. , które zostały zapisane w podświadomości.

Holistic Scanning Body

Maja Bednarczyk o tej metodzie mówi, że (cytuję): „jest to praca w aspekcie terapii bólu, restrykcji ruchowych i optymalizacji treningowej układu ruchu oraz pracy narządów wewnętrznych i regeneracji. Wykrycie dysfunkcji w obrębie układu ruchu lub narządów wewnętrznych, pociąga za sobą specyficzne postępowanie w celu przywrócenia prawidłowej funkcji organizmu skutkiem czego sprawność klienta/pacjenta ulega poprawie.”